S&S HEALTH SCAN-DIJAGNOSTIKA

Provodi frekvencijska mjerenja na molekularnoj razini i razini nanotehnologije na temelju spoznaja kvantne fizike .

Mjere se aktualna stanja frekvencija pojedinih stanica , tkiva , organa i organskih sustava. Odnos jednog sustvava prema drugim organima , kao i njihovo međusobno djelovanje. Mjerenja nam sa visokom frekvencijskom preciznošću, ukazuju na sva opterećenja ( toksini , mikroorganizmi , zračenja i dr. ) i blokade koje postoje u različitim dijelovima tijela, organima i organskim sustavima, te nam u konačnici daju konkretne upute i smjernice koje bolesti su u nastajanju ili su možda već prisutne.

Vrijednosti koje dobijemo skeniranjem tijela i mnogobrojna međudjelovanja na različitim razinama uzroka simptoma , znače da se ne smijemo osloniti samo na jednu mjernu vrijednost nekog organa ili nekog sistema u tijelu, nego da moramo uzeti u obzir sve podatke iz anamneze i sve druge parametre (kao i laboratorijske pretrage, ultrazvuk, CT ili MR itd.) pri vrednovanju dobivenih vrijednosti , prije nego se donese konačni zaključak o dobivenim rezultatima. Često nam upravo kombinacija određenih vrijednosti daje dragocjene i pravovremene smjernice gdje su stvarni uzroci neke postojeće bolesti ili one koja je tek u nastajanju.

Razumijevanje terapijske koncepcije jest to da je manifestacija nekog bolesnog stanja u tijelu, koje nije uzrokovano nekom povredom ili stranim tvarima, rezultat nekog procesa koji se događa već duže vrijeme , a tijekom tog vremena su se vlastiti tjelesni mehanizmi za saniranje smetnji potpuno ili djelomično iscrpili. Smatra se da stvarni uzroci nekog bolesnog stanja leže često upravo u razlozima koji su doveli do iscrpljenosti vlastitih tjelesnih mehanizama a koji su predviđeni za saniranje nepoželjnih stanja. Uzroci, dakle, ne leže nužno u raznim simptomima koji često nastaju tek na kraju nekog dugotrajnijeg procesa.

Trošenje raznih lijekova , uzimanje kortikosteroida , opijata , kemoterapije i sl. može promjeniti frekvencije u organizmu , te zamaskirati pravi nalaz sken dijagnostike. Zato je važno navesti što se od lijekova i drugih sredstava uzima , prije nego se započne skeniranje.

Sken- frekvencijskom dijagnostikom dobivamo uvid u :